Power Line 55 FL (55x41) to większych rozmiarów profil pozwalaajcy montować wewnątrz szersze modele płytek LED. Istnieje możliwość zamontowania w oprawie odblasków zwiększających efektywność świecenia w zależności od modelu diód nawet o 18%. Listwa daje moliwość swobodnego łączenia w długie linie oraz pod kątem 90 stopni w każdym możliwym kierunku. Dla uzyskania efektu jednolitej linii światła należy do oprawy zamontować dwie linie LED o gęstości 300LED/5m.

Specyfikacja

  • Szerokość komory led: 44mm, płaska powierzchnia 30mm
  • Dostępny w wersji: anodowane aluminium
  • Klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany od frontu na wcisk
  • Rodzaj klosza: matowy, pryzmatyczny matowy, pryzmatyczny przeŸroczysty
  • Dostępne d³ugoœci: 1m, 2m (3m dostêpne w iloœci minimum 8 sztuk i wielokrotnoœæ)
  • Uchwyty: dostêpny (z u¿yciem dodatkowych elementów mo¿liwe jest zamontowanie profilu w suficie podwieszanym)
  • Zaślepki: dostêpne w wersji aluminiowej
  • Łączniki: dostêpne ³¹czniki stalowe do linii prostych, k¹ta 90 stopni horyzontalne i wertykalne

Wzór chroniony patentem producenta.

Schemat i wymiary

ul. Rudno 105, 33-131 Ilkowice

+48 510 839 666